Hallo? Welzijnswerk – gratis en vertrouwelijke nummer (Brussel) 0800 35 243

VOOR WIE?

Iedereen die in het Brussels Gewest woont en sociale bijstand nodig heeft of met vragen hieromtrent zit (voedsel, huisvesting, schulden, werkloosheid, beroeps- of gezinssituatie, sociaal isolement …).

WANNEER?

Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur

LUISTEREN, MAAR OOK DOORVERWIJZEN

De coronacrisis heeft voor veel mensen ernstige gevolgen en maakt de situatie van kwetsbare personen vaak nog erger. De hulplijn ‘Hallo? Welzijnswerk’ werd op 30 maart 2020 door de sociale verenigingssector gelanceerd om te reageren op sociale noodsituaties. De Brusselse maatschappelijk werkers aan de andere kant van de lijn zitten klaar om vragen te beantwoorden en mensen die daar behoefte aan hebben te helpen of naar de juiste diensten door te verwijzen.

Het doel is om de bellers zo goed mogelijk te onthalen en te begeleiden naar het juiste traject in het netwerk van sociale diensten en gezondheidszorg in Brussel. Als zij dat wensen, wordt er gezorgd voor een zo direct en persoonlijk mogelijk contact met de betrokken sociale en/of gezondheidsdienst. De medewerkers verstrekken ook informatie over de sociale rechten van mensen.

De hulplijn ‘Hallo? Welzijnswerk’ is dus opgezet als extra toegangspoort tot zowel overheids- als burgerinitiatieven voor sociale bijstand, en dat voor alle Brusselaars. Zo willen we vermijden dat mensen geen gebruik maken van de rechten die ze hebben.

CAMPAGNE #ZOEKNAARRAAD

Vanaf 2021 wordt er via verschillende kanalen (affiches, radio, internet, sociale media) stapsgewijs campagne gevoerd om het gratis nummer bekend te maken bij alle inwoners van het Brussels Gewest.

>> Meer weten

>> Website www.zoeknaarraad.be

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief van de Federatie van de Maatschapelijke Diensten (FdSS) met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en sociale diensten CASG (COCOF), CAP-CAW (GGC) en CAW Brussel.

Met :

CASG Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est, CAP Brabantia – SS Cureghem, CAP Les Amis d’Accompagner, CASG Service Social Juif, CAP Centre d’Accueil Social Abbé Froidure (Les Petits Riens), CAP Centre Social Protestant, CASG Wolu-services, CASG Espace Social Télé -Service, CAP Services Sociaux des Quartiers 1030, CAP Brabantia – Caritas International, CAW Brussel