Hallo? Welzijnswerk – gratis en vertrouwelijke nummer

Huisvesting, voedsel, moeilijke financiële of gezinssituatie, administratie, isolement…
U heeft hulp nodig maar u weet niet wie u kan helpen ?

Bel gratis en vertrouwelijk (Brussels Gewest):

0800 35 243

Professionele medewerkers staan klaar om jou te helpen een oplossing te vinden !

 

VOOR WIE?

Iedereen die in het Brussels Gewest woont en sociale bijstand nodig heeft of met vragen hieromtrent zit (voedsel, huisvesting, schulden, werkloosheid, beroeps- of gezinssituatie, sociaal isolement …).

In Wallonië kun je bellen naar het gratis en vertrouwelijke nummer: 1718

In Vlaanderen kun je bellen naar het gratis nummer: 0800 13 500

WANNEER?

Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur

LUISTEREN, MAAR OOK DOORVERWIJZEN?

De coronacrisis heeft voor veel mensen ernstige gevolgen en maakt de situatie van kwetsbare personen vaak nog erger. De hulplijn ‘Hallo? Welzijnswerk’ werd op 30 maart 2020 door de sociale verenigingssector gelanceerd om te reageren op sociale noodsituaties. De Brusselse maatschappelijk werkers aan de andere kant van de lijn zitten klaar om vragen te beantwoorden en mensen die daar behoefte aan hebben te helpen of naar de juiste diensten door te verwijzen.

Het doel is om de bellers zo goed mogelijk te onthalen en te begeleiden naar het juiste traject in het netwerk van sociale diensten en gezondheidszorg in Brussel. Als zij dat wensen, wordt er gezorgd voor een zo direct en persoonlijk mogelijk contact met de betrokken sociale en/of gezondheidsdienst. De medewerkers verstrekken ook informatie over de sociale rechten van mensen.

De hulplijn ‘Hallo? Welzijnswerk’ is dus opgezet als extra toegangspoort tot zowel overheids- als burgerinitiatieven voor sociale bijstand, en dat voor alle Brusselaars. Zo willen we vermijden dat mensen geen gebruik maken van de rechten die ze hebben.

KIT VOOR PARTNERS

Hieronder vind je een flyer en een poster die je kunt downloaden om informatie over het gratis nummer te verspreiden:

ALGEMENE RESULTATEN EN GEGEVENSANALYSE

De dame belt om uit te leggen dat haar flatgebouw een gemeenschappelijke boiler heeft en dat de huiseigenaar deze niet wil aanzetten omdat ze geldproblemen heeft. Een gesprek met de huisbazin lijkt ingewikkeld. Ze vraagt me met wie ze contact kan opnemen om te bemiddelen.

Een initiatief van de Federatie van de Maatschapelijke Diensten (FdSS) met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en sociale diensten CASG (COCOF), CAP-CAW (GGC) en CAW Brussel.

Met :

CASG Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est, CAP Brabantia – SS Cureghem, CAP Les Amis d’Accompagner, CASG Service Social Juif, CAP Centre d’Accueil Social Abbé Froidure (Les Petits Riens), CAP Centre Social Protestant, CASG Wolu-services, CASG Espace Social Télé -Service, CAP Services Sociaux des Quartiers 1030, CAP Brabantia – Caritas International, CAW Brussel