Over

Waarom “actie”?

Omdat het onderzoek van de FdSS-FBMD voortvloeien uit de bekommernissen die concreet ontstaan uit de activiteit van de maatschappelijk werkers
ernaar streven hun actiecapaciteit te verhogen
verandering en verbetering beogen :

  • De arbeidsomstandigheden van de maatschappelijk werkers
  • De leefomstandigheden van de kwetsbare mensen
  • Sociale realiteit = strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid

Doelstellingen

De onderzoeksactiviteiten van de FdSS-FBMD willen het denkwerk van de maatschappelijk werkers en van de politieke actoren voeden om zo:

De diensten voor kwetsbare personen te verbeteren
Doeltreffender te strijden tegen de oorzaken van armoede

Onderzoeksprincipes

In het kader van haar onderzoeksprojecten ziet de FdSS-FBMD erop toe:

Om van de mensen die eenzelfde maatschappelijke realiteit ervaren actoren te maken in plaats van studieonderwerpen: actoren van het onderzoek en van de sociale verandering
De problematiek te benaderen op zowel microniveau (de leeftrajecten) als macroniveau (collectiviteit, overheidsbeleid, waarden…)

Drie onderzoeksassen

Kwetsbare mensen: hun leefomstandigheden, hun problemen, hun toegang tot de fundamentele rechten, processen die leiden tot bestaansonzekerheid en armoede, enz.
Het maatschappelijk werk: arbeidsomstandigheden, methoden en praktijken van het maatschappelijk werk, deontologie, enz.
Het sociaal beleid: toepassingsgebied, evolutie (individualisering, contractualisering, activering…), beperkingen, enz.

Sinds enkele jaren realiseert de FdSS-FBMD onderzoeksprojecten over de kwestie van de voedselhulp.

Interpretatie van gegevens

Naast dit kwalitatief onderzoek interpreteert de cel onderzoeksactie elk jaar de kwantitatieve gegevens die zijn ingezameld door de centra die lid zijn van de FdSS-FBMD.