L'équipe de la Fédération

Directiecomité
Ledencoördinatie en werkgeversvertegenwoordiging
Administratie
Communicatie
Onderzoeksactie
Overleg voedselhulp
Steunpunt SocialEnergie
Hallo? Welzijnswerk
Buurt Actie Relais (BAR)
Wijkateliers - BRI-Co
Steunpunt voor eenoudergezinnen