L'équipe de la Fédération

Secretariaat-generaal
Ledencoördinatie en werkgeversvertegenwoordiging
Hallo? Welzijnswerk
Administratie
Communicatie
Onderzoeksactie
Overleg voedselhulp
Steunpunt SocialEnergie
Buurt Actie Relais (BAR)
Wijkateliers - BRI-Co
Steunpunt voor eenoudergezinnen