L'équipe de la Fédération

Management
  • Céline Nieuwenhuys

    Secretaris-generaal

  • Julie Kesteloot

    julie.kesteloot@fdss.be
    02 223 37 74

    Sectorcoördinator SAJ & ER en CASG & CAP

Ledencoördinatie en werkgeversvertegenwoordiging
Administratie
Overleg voedselhulp
Steunpunt SocialEnergie
Onderzoeksactie
Communicatie
Hallo? Welzijnswerk
Buurt Actie Relais (BAR)
Steunpunt voor de gemeenschap - BRI-Co
Steunpunt voor eenoudergezinnen