L'équipe de la Fédération

Directiecomité
Ledencoördinatie en werkgeversvertegenwoordiging
Administratie
Communicatie
Onderzoeksactie
Overleg voedselhulp
Steunpunt SocialEnergie
Hallo? Welzijnswerk
Buurt Actie Relais (BAR)
Wijkateliers - BRI-Co
Steunpunt voor eenoudergezinnen
 • Jonathan de Schaetzen

  Jonathan.DeSchaetzen@fdss.be
  02 223 37 74
  0483 59 59 77

  Coördinator van de Waalse leden

 • Stéphanie Gribomont

  stephanie.gribomont@fdss.be
  02 223 37 74

  Strategisch Coördinator Waals Gewest & Coördinator voor het Steunpunt voor eenoudergezinnen

 • Romain Knapen

  romain.knapen@fdss.be

  0485 92 16 33

  02 223 37 74

  Jurist voor het Steunpunt voor eenoudergezinnen

 • Julien Keppenne

  julien.kepenne@fdss.be

  0485 61 55 51

  02 223 37 74

  Psycholoog voor het Steunpunt voor eenoudergezinnen