Historisch

1970

De Federatie van de Maatschappelijke Diensten werd opgericht in juni 1970. Het oorspronkelijke doel van deze federatie was erkende en erkende sociale diensten te groeperen, hun activiteiten te coördineren en bij te dragen tot hun ontwikkeling, hun belangen te verdedigen en hen te vertegenwoordigen, bij te dragen tot het onderzoek op het gebied van de sociale diensten en tot de permanente opleiding van het personeel, en deel te nemen aan de ontwikkeling van het sociaal beleid.

1980

De Federatie van de Maatschappelijke Diensten wordt de Federatie van Sociale Dienstencentra. De evolutie van de Staat en de verschillende structurele hervormingen die de bijstand aan de bevolking hebben beïnvloed, hebben de Federatie ertoe gebracht zich uit te rusten met instrumenten die in overeenstemming zijn met de nieuwe instellingen.

1997

In 1997 werd een bi-communale opgericht. Het is nauw verbonden met het FCSS (nu FdSS), dat de instelling blijft die de samenhang en de kwaliteit garandeert van de diensten die de verenigingen en maatschappelijk werkers op het terrein moeten ontwikkelen. Het FCSSB-FBCMW is echter een afzonderlijke non-profitorganisatie van het FCSS en publiceert zijn eigen activiteitenverslag.

1998

De Franstalige centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bij toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 oktober 1997 Centres d’Action Sociale Globale (CASG) geworden. Deze nieuwe wetgeving voorziet in een bredere organisatie van de Gemeenschapscentra en belast hen met nieuwe taken waarvoor de Federatie een belangrijke rol moet spelen, met name op het gebied van logistiek en opleiding.

2006

Sinds 1 januari 2006 is het FCSS door de Franse Gemeenschapscommissie erkend als representatief orgaan voor sociale actie en gezin.

2009

Op initiatief van haar leden heeft het FCSS-FCSSB het Concertation aide alimentaire (CAA) opgericht om de Brusselse verenigingen (erkende, vrijwillige en openbare) die in de sector werken (distributie van pakketten, sociale kruidenierswinkels, sociale restaurants) te verenigen. Haar missie is de ontvangst, het maatschappelijk draagvlak en de kwaliteit van de gedistribueerde producten te verbeteren.

2010

Naar aanleiding van de liberalisering van de energiemarkt en de vraag van de aangesloten maatschappelijk werkers heeft de FdSS het Centre d’Appui SocialEnergie (CASE) opgericht. Haar opdracht bestaat erin de behandeling van energieproblemen te verbeteren door de deskundigheid van de Brusselse maatschappelijk werkers te versterken.

2011

De Concertation aide alimentaire breidt haar activiteiten uit tot het Waalse Gewest, dankzij de steun van de Minister van Sociale Actie. De uitdaging van de omvang van het grondgebied stuurt de activiteiten van de CAAW in de richting van de oprichting van plaatselijke overlegorganen. De CAA steunt de oprichting van dit overleg per gebied, om overleg tussen actoren aan te moedigen en logistieke samenwerking te ondersteunen.

2012

In november 2011 verandert de FCSS (Federatie van Centra voor Sociale Diensten) haar naam in FdSS (Federatie van Sociale Diensten) om de acties die op het terrein in onze sectoren worden uitgevoerd beter weer te geven. De FCSSB (Fédération des Centres de Service Social Bicommunautaires) wordt de FdSSB (Fédération des Services Sociaux Bicommunautaires).