Werkgeversvertegenwoordiging

De leden van de FdSS zijn beroepsverenigingen die personeel in loondienst hebben. Zij moeten derhalve hun verplichtingen als werkgever nakomen.

Om haar leden te helpen deze verplichtingen na te komen, heeft de FdSS als missie de werkgevers te adviseren en te vertegenwoordigen:

  • Zij verdedigt de belangen van de aangesloten instellingen tegenover de overheid.
  • Zij zetelt namens de aangesloten sectoren in verschillende raadgevende en intersectorale organen
  • Zij bevordert een regelmatige dialoog met de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen. In de vrijwilligerssector liggen de belangen van de werknemers en de organiserende instanties vaak zeer dicht bij elkaar.

FdSS is een actief lid van de Federatie van Sociale en Gezondheidsverenigingen (FASS). Hierin is het merendeel van de zogenaamde “ambulante” sociale en gezondheidssectoren verenigd die, afzonderlijk beschouwd, te klein zijn om vertegenwoordigd te zijn in gezamenlijke onderhandelingen en om hun stem te laten horen in het sociaal overleg.

Het team belast met de werkgeversvertegenwoordiging

Samantha Smith

samantha.smith@fdss.be
+32 2 250 09 14

Via FASS kan de RSZ haar stem laten horen en deelnemen aan de onderhandelingen, zowel op het niveau van de gemengde commissies (330 en 332) als van de sociale

fondsen (Maribel-fonds en risicogroepen). Zij neemt ook deel aan de onderhandelingen over de niet-marktgebonden overeenkomsten in Brussel en Wallonië.

De FASS-website

FASS is sinds 1998 officieel erkend door de Nationale Arbeidsraad (C.N.T.) als representatieve werkgeversorganisatie, in samenwerking met haar Vlaamse tegenhanger – het Verbond Sociale Ondernemingen (V.S.O.).

FASS verenigt de sectoren medische huizen, centra voor gezinsplanning, geestelijke gezondheidsdiensten, centra voor sociale dienstverlening en alomvattende sociale actie, centra voor persoonlijke bijstand, coördinatie en diensten voor thuiszorg, diensten voor actief middelenmisbruik, beschermde huisvesting, sociale bijstand voor justitiabelen, centra voor telezorg en zelfmoordpreventie en S.O.S.-kinderteams.