Steunpunt SocialEnergie

SocialEnergie is het centrum voor ondersteuning inzake energie binnen de dienst van maatschappelijk werkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan de vooravond van de liberalisering van de aardgas- en elektriciteitsmarkten heeft de vzw Federation des Services Sociaux (FdSS) een reeks lezingen voor maatschappelijk werkers georganiseerd waarin de gevolgen van deze ingrijpende verandering voor de gebruikers en voor het maatschappelijk werk werden toegelicht. Heel wat aanwezigen gaven toen te kennen dat ze graag ondersteuning wilden blijven krijgen in deze veelzijdige en evoluerende materie. Ze vroegen zich dan ook af waar ze nuttige informatie hierover konden vinden.

Begin 2011 kreeg de FdSS de opdracht om via een subsidie van het Brusselse Ministerie van Energie een centrum voor ondersteuning inzake energie op te zetten voor maatschappelijk werkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze subsidie werd elk jaar hernieuwd.

>> https://www.socialenergie.be/nl 

De visie

Toegang tot energie en water is een basisbehoefte en recht dat voor iedereen gegarandeerd moet worden!

Wanneer dit recht in gevaar komt, bijvoorbeeld door betalingsproblemen, administratieve lasten of technische problemen, worden energie en water vectoren van verarming (koude en vochtige huisvesting, schulden, verlies van controle over het eigen leven).

Het Steunpunt voor Sociale Energie ondersteunt de eerstelijnswerkers in Brussel bij alle kwesties in verband met energie en water, ongeacht hun aard: sociaal, administratief, juridisch, gedragsmatig of anderszins.

Om deze missie te volbrengen, bieden wij verschillende diensten aan, waaronder de website www.socialenergie.be, gratis cursussen en een telefonische hotline. Alle informatie en hulpmiddelen zijn te vinden op de CASE website.

Daarnaast biedt CASE ook expertise aan beleidsmakers en geeft de bevindingen die het verzamelt van frontlijnwerkers door, wederom op het gebied van energie en water. Door het analyseren en structureren van de informatie, vragen en bevindingen van de maatschappelijk werkers ontwikkelt CASE een expertise die essentieel is voor beleidsmakers in termen van feedback uit het veld, advies en aanbevelingen.

SocialEnergie is een project dat is voorgesteld door de Fédération des Services Sociaux asbl (www.fdss.be), met de steun van de Brusselse minister van Energie en Leefmilieu.