Steunpunt SocialEnergie

SocialEnergie is het steunpunt inzake energie en water voor maatschappelijk werkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van SocialEnergie (www.socialenergie.be) is alle informatie te vinden over de opdrachten, werkzaamheden en expertises van het steunpunt.

Meer over het Steunpunt Sociale Energie

 

Gezien de omvang en de complexiteit van deze aangelegenheden beschikken de eerstelijnswerkers – en dan vooral de generalistische eerstelijnswerkers – echter niet over bijster veel hulpmiddelen. Voor een volledigere, relevantere en efficiëntere opvolging is het dan ook essentieel om hen van de nodige hulpmiddelen te voorzien.

De FdSS-FBMD wil op dat vlak ondersteuning bieden via het project Steunpunt SocialEnergie (CASE). Het werd in januari 2011 opgericht met de steun van Leefmilieu Brussel en de Brusselse minister van Energie. Het Steunpunt SocialEnergie houdt zich dus voornamelijk bezig met Brusselse en, zij het in mindere mate, federale materies maar houdt ook rekening met Europese en internationale aspecten. Personen die geïnteresseerd zijn in Waalse materies kunnen contact opnemen met Energie Info Wallonie.

Het Steunpunt SocialEnergie bestaat uit een multidisciplinair team (energiebegeleiders, technisch adviseurs, juristen, communicatiemedewerkers, een strategisch medewerker en coördinatoren) om optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van de maatschappelijke eerstelijnswerkers. Het biedt onder andere opleidingen, een permanentie via telefoon en e-mail, begeleiding op maat, aangepaste hulpmiddelen en publicaties aan.

Meer over de opleidingen

 

De visie

Toegang tot energie en water is een basisbehoefte en recht dat voor iedereen gegarandeerd moet worden!

Wanneer dit recht in gevaar komt, bijvoorbeeld door betalingsproblemen, administratieve lasten of technische problemen, worden energie en water vectoren van verarming (koude en vochtige huisvesting, schulden, verlies van controle over het eigen leven).

Het Steunpunt voor Sociale Energie ondersteunt de eerstelijnswerkers in Brussel bij alle kwesties in verband met energie en water, ongeacht hun aard: sociaal, administratief, juridisch, gedragsmatig of anderszins.

Om deze missie te volbrengen, bieden wij verschillende diensten aan, waaronder de website www.socialenergie.be, gratis cursussen en een telefonische hotline. Alle informatie en hulpmiddelen zijn te vinden op de CASE website.

Daarnaast reikt het Steunpunt SocialEnergie de beleidsmakers expertise aan op basis van de analyse van de gegevens, vragen en vaststellingen omtrent water en energie, die het verzamelt bij maatschappelijke eerstelijnswerkers. Deze expertise uit zich in de deelname aan forums en aan de opstelling van adviezen, analysenota’s en aanbevelingen.

 

 

SocialEnergie is een project van de vzw Federatie van de Maatschappelijke Diensten (www.fdss.be), met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel.

Contact

www.socialenergie.be

socialenergie@fdss.be

02 526 03 00