LOCO-netwerk

 

Elk jaar worden in Brussel, waar meer dan 55.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp, tonnen voedsel verspild. Onverkochte voeding vormt een reële kans voor de sector inzake kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de bevoorrading, maar brengt ook nieuwe logistieke beperkingen met zich mee. Zo hebben tal van verenigingen moeite om deze onverkochte voeding in te zamelen en te verdelen, bij gebrek aan middelen. Daarom is het LOCO-netwerk opgericht, om voedselhulporganisaties in staat te stellen hun middelen te delen en de krachten te bundelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 heeft het netwerk 780 ton onverkocht voedsel ingezameld en bedeeld.

In 2020 heeft het netwerk 1200 ton onverkocht voedsel ingezameld en bedeeld.

WIE zijn wij?

Een netwerk van lokaal logistiek centrum in het Gewest:

 • bepaalt de behoefte aan voedselhulp in het eigen werkingsgebied;
 • bundelt expertise, contacten en logistieke middelen, en
 • verzorgt de logistiek en bevoorrading voor de inzameling, de opslag, het transport en de distributie van onverkochte voeding.

Op dit moment bestaat het netwerk uit de volgende logistieke centra:

Project DREAM van het OCMW van Brussel-Stad

Binnen het project DREAM van het OCMW van Brussel wordt ongeveer 2 ton onverkochte voeding per dag ingezameld en verdeeld over ruim 70 verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

>> Videopresentatie 
>> Meer info

 

Project Bru-Cap van het Belgische Rode Kruis in Molenbeek en Koekelberg

In 2020 heeft het Rode Kruis in Brussel 10 800 pakketten uitgedeeld waaronder ook schenkingen van verse producten. Ook andere verenigingen in het LOCO-netwerk hebben 83 ton onverkochte voeding ingezameld.

>> Videopresentatie

 

 

Logistiek project van 't Eilandje in Sint-Gillis

In 2020 zamelde’t Eilandje meer dan 150 ton onverkocht voedsel in, goed voor meer dan 100.000 maaltijden én de bevoorrading van een tiental andere verenigingen.

>> Videopresentatie
>> Meer info 

 

Project GVDC van het OCMW van Ukkel

Het GVDC van Ukkel stelt zijn opslagplaats open voor andere verenigingen, die er ongeveer 300 ton producten per jaar opslaan.

>> Videopresentatie 
>> Meer info 

 

Project Jetse Voedselhulp van Caba Jette

De kruidenier CABA Jette deelt een bestelwagen met andere verenigingen in de gemeente, die er het afgelopen jaar meer dan 800 keer voedsel mee hebben ingezameld bij winkels.

>> Videopresentatie 
>> Meer info

 

Logistiek project van het OCMW van Elsene

De sociale coördinatie van het OCMW van Elsene beheert en coördineert een logistiek centrum voor zijn voedselhulpdiensten.

 

 

Project Onverkocht? Niet verloren van de gemeente Schaarbeek

Sinds december 2017 verzamelt een medewerker van de gemeente onverkochte producten in verschillende partnersupermarkten. Hij brengt ze naar verenigingen zoals het Rode Kruis, de sociale kruidenierswinkel Episol, het sociale restaurant Poverello, het Maison Biloba Huis… Schaarbeek is de eerste gemeente die een grootschalig circuit heeft opgezet en heeft onlangs de kaap van 100 ton overschreden voor de herverdeling van onverkocht voedsel !

>> Meer info 

 

Het netwerk zal zich verder uitbreiden door actoren uit andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te trekken.

 

De troeven van LOCO

 • Voor de sector van de voedselhulp:
  • De logistiek en bevoorrading van voedselhulporganisaties bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot de inzameling en herverdeling van onverkochte levensmiddelen.
  • Verbetering van de kwantiteit, de kwaliteit en de diversiteit van de voedselhulp in Brussel.
  • Ondersteuning van eerstelijnsdiensten, zodat zij hun middelen kunnen richten op het onthaal en de begeleiding van hun begunstigden.
 • Voor de gezondheid: Verse en gezonde producten tot bij meer mensen brengen.
 • Voor de tewerkstelling: Brusselaars die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt opleiden in een logistiek beroep.
 • Voor het milieu: De ecologische voetafdruk verkleinen door onverkocht voedsel professioneel in te zamelen en de logistieke middelen van lokale organisaties efficiënt in te zetten.

Tot dusver wordt het LOCO-netwerk gedragen door de Federatie van Maatschappelijke Diensten, met steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) en Brussel-Milieu.

 

Meer weten?

Wat is een plaatselijk logistiek centrum?

Een plaatselijk logistiek centrum brengt de actoren bijeen die betrokken zijn bij voedselhulp in een bepaald gebied, meestal een gemeente of enkele aangrenzende gemeenten. Er wordt vastgesteld welke behoeften er zijn en welke logistieke middelen kunnen worden gedeeld. Het centrum ondersteunt hierbij de praktische uitvoering van de logistiek voor de inzameling, de opslag, het transport en de distributie van onverkochte voeding.

De zeven bestaande logistieke centra van het LOCO-netwerk zijn werkzaam in de volgende gebieden:

Voorbeelden van gedeelde middelen

De logistieke en bevoorradingsactiviteiten kunnen per centrum verschillen, afhankelijk van de beschikbare middelen en financiering. De centra ijveren ervoor om tegemoet te komen aan de concrete plaatselijke behoeften op het gebied van inzameling, opslag, vervoer en distributie. Enkele voorbeelden:

 • Lokale centra of organisaties die een deel van hun opslagruimte openstellen voor andere organisaties met een tekort aan ruimte.
 • Medewerkers met een artikel 60-contract van een plaatselijke organisatie die logistieke activiteiten uitvoeren (levensmiddelen ophalen, sorteren en/of verdelen) voor een andere structuur die niet over voldoende personeel beschikt.
 • Een plaatselijke organisatie die onverkochte voeding vervoert voor andere organisaties.
 • Plaatselijke organisaties die de inzameling van onverkochte voeding bij een donor met elkaar afstemmen.
 • Enz.
Lid worden van het netwerk

Gemeenten, OCMW’s, lokale organisaties, vzw’s, bedrijven, stichtingen, voedseldonoren…

Afhankelijk van uw middelen en behoeften kunt u :

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een logistiek centrum door lokalen, voertuigen of andere uitrusting te voorzien die nodig is voor de opslag en het beheer van levensmiddelen.
 • U aansluiten bij een logistiek centrum in uw regio om van de diensten ervan gebruik te maken.
 • Een nieuw logistiek centrum opstarten, met de nodige ondersteuning van ons team.
Waarom werd dit netwerk opgericht?

En 2016 heeft de Werkgroep Logistiek van de cel Overleg Voedselhulp van de Federatie van Maatschappelijke Diensten een stand van zaken opgemaakt van de logistieke knelpunten die de bevoorrading van voedselhulporganisaties bemoeilijken. Uit deze stand van zaken bleek dat de logistiek rond onverkochte voeding op het vlak van kwantiteit, kwaliteit en diversiteit aanzienlijk beter zou kunnen, maar dat zou dan wel praktische problemen meebrengen voor de organisaties, en dan vooral de kleinste. Voor de inzameling en het beheer van onverkochte voeding zijn immers aanzienlijke personele en materiële middelen nodig, waardoor de opvang en ondersteuning van begunstigden in het gedrang komt.

Daarom is het LOCO-netwerk opgericht, om voedselhulporganisaties in staat te stellen beter samen te werken door hun middelen te delen en de krachten te bundelen.

 

 

Meer weten over LOCO? Neem contact op info@loco.brussels

Partners

Met de steun van

FdSS – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Leefmilieu Brussel – 4Wings Foundation – Schenkinbeurs