Overleg Voedselhulp

Waarom voedselhulp?

Steeds meer mensen beschikken over te weinig middelen om tegelijkertijd hun woning, energie, gezondheidszorg, andere verplichte kosten en voeding te betalen. Sommigen doen dan een beroep op voedselhulp. In België zoeken meer dan 450.000 mensen hun toevlucht tot voedselhulp via de verdeling van voedselpakketten, sociale restaurants en sociale kruideniers. Op het terrein doen de organisaties hun uiterste best om zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen. Soms gaat het om beroepsverenigingen, maar meestal hangen deze organisaties uitsluitend van vrijwilligerswerk af. Allemaal kampen ze echter met een schrijnend tekort aan middelen om het hoofd te bieden aan de alsmaar toenemende vraag.

Wie zijn wij?

Het Overleg Voedselhulp steunt en begeleidt organisaties die in Franstalig België actief zijn op het gebied van voedselhulp. Deze organisaties verdelen voedselpakketten of houden sociale restaurants en kruidenierswinkels open. Ze werken samen om de kwaliteit van de voedselhulp te verbeteren. Het overleg wordt in goede banen geleid
door een team van de Federatie van de Maatschappelijke Diensten (FdSS).

In het Waalse Gewest is de FdSS erkend als Waalse Overleginstelling voor de Voedselhulp. De taken van de vereniging zijn vastgelegd in het decreet van 23 maart 2017 en in de uitvoeringsbesluiten bij het decreet.
In het Brussels Gewest is het Overleg Voedselhulp erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (als netwerk op het gebied van sociale actie en gezondheid) en krijgt het de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Onze taken

Voedselhulporganisaties steunen en begeleiden om de opvang en de diensten die zij aanbieden te verbeteren.

  • Ontmoetingen tussen de organisaties regelen voor het informeren en uitwisselen over of gezamenlijk uitwerken van acties en projecten: plenaire vergaderingen, werkgroepen, REPIS (netwerk van sociale kruideniers), Ralliement des fourchettes (netwerk van sociale restaurants), …
  • Opleidingen aanbieden en tegemoetkomen aan de vraag naar opleidingen
  • Helpen bij de organisatie van plaatselijk overleg
  • Het ontwerp en de uitvoering van projecten ondersteunen
  • Hulpmiddelen ontwikkelen: voedselhulpregister, technische fiches, …
  • Een newsletter en focusartikels verspreiden
  • Een reglementaire, wetgevende en informatiemonitoring waarborgen
  • Fungeren als schakel met het bestuur en de beleidsmakers
  • Samenwerken met andere sociale en milieuverenigingen of met organisaties die actief zijn in de gezondheidzorg

Daarnaast wil het Overleg Voedselhulp bijdragen aan een rechtvaardigere wereld door het publieke debat over voedselhulp te stimuleren en door te zoeken naar alternatieven in het sociale voedingssysteem.

Onze hulpmiddelen

Het voedselhulpregister biedt een overzicht van alle voedselhulporganisaties die in Wallonië en Brussel actief zijn. Het wordt regelmatig bijgewerkt en er kunnen
opzoekingen op basis van meerdere criteria worden verricht.
De praktische fiches geven de organisaties meer informatie over het wettelijke kader van voedselhulp, de btwregelgeving, voedselveiligheid, …
Vele artikels en onderzoeksverslagen voeden het debat over voedselhulp.

Abonneren op de newsletter

Onze elektronische nieuwsbrief wordt 4 à 5 keer per jaar verstuurd (naar professionals uit de sector). Om u op de newsletter te abonneren, stuurt u een mail naar aidealimentaire@fdss.be

Het voedselhulpregister bijwerken

De gegevens van de voedselhulporganisaties in Franstalig België zijn terug te vinden in het voedselhulpregister.
Wilt u de vermelde gegevens van uw organisatie laten wijzigen? U kunt dit rechtstreeks online doen: www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire
Wilt u uw organisatie laten opnemen in het register? Mail ons via aidealimentaire@fdss.be

 

Armoede overwinnen is een maatschappelijke keuze