Overleg Voedselhulp

Al meer dan tien jaar lang brengt Overleg Voedselhulp organisaties samen die actief zijn op het vlak van voedselhulp in het Brussels Gewest en in Wallonië: sociale kruideniers, sociale restaurants, centra voor de verdeling van voedselpakketten, solidariteitskoelkasten, bevoorradingsplatformen, enz. De meeste van deze organisaties zijn vrijwilligers- of beroepsverenigingen en OCMW’s.

De FdSS is erkend als ‘Organisme wallon de Concertation de l’Aide alimentaire’ (of Waalse overleginstelling voor voedselhulp) krachtens het decreet van 23 maart 2017 en zijn uitvoeringsbesluiten. Overleg Voedselhulp wordt eveneens erkend en gefinancierd door de GGC en de COCOF omwille van de activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer weten over voedselhulp in België

DOELSTELLINGEN VAN OVERLEG VOEDSELHULP

Overleg Voedselhulp werkt samen met de actoren op het terrein voor de ontwikkeling van projecten met als hoofddoel de toegang tot rechten te verbeteren voor mensen in een kwetsbare situatie. Concreet uit zich dat in:

 • een opleidingsaanbod voor vrijwilligers en werknemers die actief zijn op het vlak van voedselhulp;
 • projecten voor een betere bevoorrading van de organisaties op het terrein;
 • een rol als tussenschakel met de overheidsinstanties;
 • de organisatie van werkgroepen en plenaire vergaderingen;
 • projecten ter bevordering van de gezondheid in het kader van voedselhulp;
 • actieonderzoeksprojecten met veldwerkers en/of de mensen die bij deze hulp betrokken zijn;
 • acties om voedselhulp meer zichtbaarheid te geven;
 • dagelijkse ondersteuning voor partnerorganisaties.

VISIE

Het recht op voeding is erkend als fundamenteel mensenrecht. De verzoeken om voedselhulp nemen echter ieder jaar toe, wat wijst op een aantasting van dit recht. Voedselhulp is noodzakelijk voor duizenden mensen, maar blijft helaas een druppel op een hete plaat.

Een echt beleid om duurzame toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen te garanderen, houdt in dat er op drie niveaus wordt opgetreden:

 1. Sociale ongelijkheid en armoede bestrijden, vooral zodat iedereen een passend inkomen kan hebben, via een loon of een sociale uitkering.
 2. De transitie naar duurzame en voor iedereen toegankelijke voedselsystemen ondersteunen.
 3. Tegemoetkomen aan noodhulp via hoogwaardige mechanismen voor voedselhulp.

Armoede overwinnen is een maatschappelijke keuze!