Over leden

De FdSS coördineert momenteel zes soorten maatschappelijke diensten: enerzijds in Brussel de Centra voor Globale Sociale Actie (CGSA), de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH) en anderzijds in Wallonië de Centres de Service Social (CSS), de Initiatives Locales d’Intégration (ILI) en de Services d’Aide et de Soins aux Personnes Prostituées (SASPP).

 

Coördinatie van de sectoren

De FdSS biedt de sectoren ondersteuning in het kader van hun denkproces over sociale kwesties. Ze informeert hen over werkgeversaangelegenheden en over wijzigingen in het wettelijk kader. Ze ondersteunt de ontwikkeling van een gemeenschappelijke collectieve dynamiek in elke sector.

En ze bevordert een constante dialoog tussen leden van eenzelfde sector en van verschillende sectoren via de intercentra en werkgroepen.

Intercentra

De intercentra zijn specifieke vergaderingen voor elke sector. Deze vergaderingen worden bijgewoond door coördinatoren en soms ook werknemers. Er wordt voornamelijk gewerkt rond kwesties die verband houden met het veldwerk, de subsidiërende overheden, de methodologie, het maatschappelijk werk en de samenhang tussen de sectoren.

Team belast met de coördinatie van de sectoren

 

Julie Kesteloot
Coördinator CASG, CAP et SASLS

julie.kesteloot@fdss.be
02 223 37 74

 

Jonathan de Schaetzen
Coördinator van de Waalse leden

Jonathan.DeSchaetzen@fdss.be
02 223 37 74

 

 

Stéphanie Gribomont
Strategisch Coördinator Waals Gewest

stephanie.gribomont@fdss.be
0498 15 01 58

 

 

Viên Hô

Coördinator van de Brusselse leden.

vien.ho@fdss.be
0484 61 88 05

 

Renaud Van der Meerschen

Associatieve referent voor sociale en gemeenschapsactie

renaud.vandermeerschen@fdss.be

0476 83 76 68

 

Samantha Smith
Non-profit adviseur
samantha.smith@fdss.be
02 223 37 74

 

 

Soorten van sociale diensten