Steunpunt SocialEnergie

Steunpunt SocialEnergie

Het Steunpunt SocialEnergie biedt maatschappelijke eerstelijnswerkers ondersteuning rond vragen over energie- en waterarmoede.

Het heeft als opdracht om de maatschappelijk werkers zo goed mogelijk te begeleiden (permanentie, opleidingen, enz.) en om hun feedback en ervaringen in het werkveld terug te koppelen.

Het Steunpunt SocialEnergie wil de toegang tot water en energie als grondrecht garanderen voor iedereen.

Stands

Het Steunpunt SocialEnergie voert campagnes om de maatschappelijk werkers en het publiek te informeren over de risico’s van stroomonderbrekingen na de winterstop en over de actiemiddelen in het kader van de stijging van de prijzen.

Voor de gelegenheid worden en werden er op drukbezochte plaatsen (bv. markten) stands opgericht samen met partners (Infor GasElek, OCMW’s, enz.). Het Steunpunt SocialEnergie beschikt over eigen materiaal voor deze stands (zonnetent, binneninrichting, enz.).

 

Opleidingen op maat

Het Steunpunt SocialEnergie organiseert opleidingen voor maatschappelijke eerstelijnswerkers. De data van deze opleidingen worden voor het hele jaar vastgelegd.

Deze opleidingen worden ook op verzoek gegeven als een dienst zijn medewerkers zou willen opleiden (minstens vijf personen).

Huisbezoeken

Wanneer de maatschappelijk werkers in het kader van een dossier contact opnemen met het Steunpunt SocialEnergie, is vaak een huisbezoek noodzakelijk. De eerste verzoeken kunnen verband houden met een dubieuze kostenafrekening, over- of onderverbruik, een vermoeden van energielek of -diefstal, de mogelijke aanwezigheid van koolstofmonoxide, vragen over de conformiteit van voorzieningen of onduidelijkheid over de installaties.

Tijdens het huisbezoek wordt nagegaan welke technische installaties (verwarming, elektriciteit en water) aanwezig zijn in de woning en of er eventuele problemen of gevaarlijke situaties zijn. Indien mogelijk worden de technische installaties ook gecontroleerd.

In de meeste gevallen zijn de huisbezoeken een gelegenheid om te wijzen op slecht werkende installaties en een antwoord te geven op vragen.

Collectieve workshops

Het is al langer geweten dat collectief en gemeenschapswerk bij de meest kwetsbaren wel degelijk zijn nut heeft. Toch is het soms nog altijd moeilijk uit te voeren wegens een gebrek aan tijd of ervaring, vooral in de strijd tegen energie- en waterarmoede.

Het Steunpunt SocialEnergie begeleidt de maatschappelijk werkers bij de organisatie van collectieve activiteiten en de implementatie van didactische tools voor specifieke interventies of voor de opvolging van groepen op lange termijn.

 

Contact

socialenergie.be/nl - socialenergie@fdss.be

Nieuws

Publications