Creaties

Prostitutie en toegang tot rechten

Kaartspel voor veldwerkers

Het DOEL is om dialoog en reflectie te stimuleren over de mechanismen die ervoor zorgen dat mensen in de prostitutie geen toegang hebben tot rechten en ondersteuning, en om te gaan nadenken over hoe we onze eigen werkwijze kunnen aanpassen om deze mensen beter te bedienen en te ondersteunen.

De INHOUD van de kaarten is gebaseerd op de resultaten van een actieonderzoek gevoerd door de FdSS in samenwerking met Brusselse en Waalse maatschappelijke diensten die zich specifiek richten op sekswerkers.

Downloaden

 

Voedselhulp

Fototentoonstelling (2019) ‘De realiteit van voedselhulp’, partnerschap Solenprim

De bedoeling van deze tentoonstelling is om op symbolische wijze duidelijk maken in welke situaties de begunstigden van voedselhulp zich bevinden. De fototentoonstelling kan op verzoek worden ontleend.

Contact : Brigitte Grisar
brigitte.grisar@fdss.be 02/250 09 13

Over: https://solenprim.com/expo-photo-les-realites-de-laide-alimentaire/

 

 

 

 

Overzicht

Les fiches-outil Solenprim (2019) Rapport final : le portfolio Solenprimeur(s)
Carnet d’expériences (2019) « Vers un accès pour tous à un accès à l’alimentation de qualité »
Documentaire sonore & fiche pédagogique (2019)
« Retour sur trois expérimentations locales – un outil pédagogique à partir de l’expérience Solenprim »
Carnet de bord du diagnostic (2017) « Vers un accès pour tous à un accès à l’alimentation de qualité

 

Maatschappelijk werk op individuele en gemeenschapsbasis

Reizende tentoonstelling (2017) ‘Stemmen van gebruikers’

‘Stemmen van gebruikers’ is een reizende tentoonstelling die de bezoeker meeneemt naar de wachtruimte van een sociale dienst.

Meer weten …

Eén traject, twee ruimtes

…Wandel de sociale dienst binnen en neem eerst plaats in de wachtruimte. Je hoort het zachte geroezemoes van de aanwezige gebruikers. Ze hebben geen gezicht, maar vertegenwoordigen tegelijk duizenden gezichten: dat van jou, dat van ons en dat van de mensen rondom ons.

…Dompel je vervolgens onder in de stortvloed van stemmen. Sluit je ogen en laat de vele woorden, die evenveel verschillende relaties met de sociale dienst uitdrukken, over je heen komen.

…Dat is in een paar zinnen het traject dat je volgt met de tentoonstelling ‘Stemmen van gebruikers’!

Kunst als aanvulling op wetenschappelijke analyse

In het kader van het onderzoek Gekruiste perspectieven: gebruikers en maatschappelijk werkers zijn de onderzoekers van de FdSS-FMBD langsgegaan bij een twintigtal sociale diensten in Brussel en Wallonië om getuigenissen van gebruikers te verzamelen. Er werden meer dan honderd interviews afgenomen.

Tijdens de analyse worden deze unieke verhalen geobjectiveerd en geïnterpreteerd vanuit het afstandelijke oogpunt van de onderzoeker. Om de stemmen van de gebruikers op bredere schaal over te brengen, werden nieuwe manieren bedacht om ze af te spelen! Bij de cel Actieonderzoek van de FdSS-FBMD is kunst een aanvulling geworden op wetenschappelijke analyse.

De onderzoekers van de FdSS-FBMD, Cécile Hupin (decorontwerpster), Guillaume Istace (geluidsregisseur) en de CBCS hebben de krachten gebundeld om de unieke ervaringen van de gebruikers en vooral hun bijzondere relatie met de sociale diensten op een artistieke manier weer te geven. Deze samenwerking resulteerde in een geluidstraject waarbij men ‘de ander’ ontmoet, die zijn verhaal met de sociale dienst deelt.

Een uitnodiging tot bezinning …

  • want de woorden van de gebruikers roepen ertoe op om de interventiemethoden van het maatschappelijk werk in vraag te stellen, om de professionaliteit van deze interventiemethoden omver te werpen en om nieuwe vormen van interventiemethoden uit te vinden;
  • want zij beschrijven unieke institutionele contexten met hun sterktes en zwaktes;
  • want zij zetten aan tot een breder denkwerk, dat vooral gericht is op de verenigingssector en op ons sociaal beleid;
  • want deze woorden verdienen het om gehoord te worden;
  • We nodigen u uit om ook even door de bril van de gebruikers te komen kijken …

‘Stemmen van gebruikers’: een reizende tentoonstelling!

Wil je de tentoonstelling ontlenen om je evenementen, debatten of vergaderruimtes te verrijken?

Er zijn verschillende opstellingen mogelijk.

Voor meer informatie over de tentoonstelling en de praktische organisatie ervan (beschikbaarheid, prijzen, …) kun je contact opnemen met Khamisa Achargui via achargui@fdss.be of op 02/250.09.10.