Projecten & werkgroepen

De Overleg Voedselhulp, een broedplaats voor projecten

De Overleg Voedselhulp organiseert thematische werkgroepen en gebruikt methoden van collectieve intelligentie om nieuwe ideeën te genereren, instrumenten te creëren en eisen te formuleren.

Er wordt ook samengewerkt met lokale actoren om projecten op te zetten die als hoofddoel hebben de toegang tot rechten te verbeteren voor mensen die in een precaire situatie leven. Om de lancering van deze innovatieve projecten te ondersteunen, fungeert het als een incubator die zijn expertise beschikbaar stelt totdat ze op eigen benen kunnen staan.

 

Projecten

 

De Verbonden Vorken

De verbonden vorken is een netwerk van sociale restaurants in Brussel dat strijdt tegen voedselonzekerheid en de toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen verdedigt als een fundamenteel recht.

In 2016 lanceerde het Voedselhulpoverleg een werkgroep speciaal voor de Brusselse sociale restaurants om te werken aan de kwaliteit van het bord en de uitwisseling van goede praktijken. Van 2016 tot 2022 heeft ze het Réseau du Ralliement des Fourchettes opgericht, een netwerk van Brusselse sociale restaurants die vechten tegen voedselonzekerheid en de toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen als grondrecht verdedigen.

In maart 2022 werd de verbonden vorken een volwaardige VZW met een Foodtruck Solidaire die kwaliteitsmaaltijden aanbiedt in een feestelijke en gezellige sfeer, tegen lage prijzen.

Meer weten

 

LOCO-netwerk

Het LOCO-netwerk is een netwerk van lokale logistieke kantoren die een bevoorradings- en logistieke dienst aanbieden aan voedselhulporganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2016 heeft het Voedselhulpoverleg een werkgroep “logistiek” opgericht om een analyse uit te voeren van de logistieke beperkingen die een invloed hebben op de bevoorrading van voedselhulporganisaties. Van 2017 tot 2021 heeft ze het LOCO-netwerk (LOCO Network – for Logistique Collaborative) uitgebouwd, een netwerk van lokale logistieke centra die een bevoorradings- en logistieke dienst aanbieden aan voedselhulporganisaties in het hele Brussels Gewest.

Sinds december 2021 is het LOCO-netwerk een volwaardige VZW.

Meer weten

 

 

het collectief van de woedegratin

 

Het collectief van de Woedengratin bestaat uit verenigingen uit de sociale sector, de gezondheidssector en de voedingssector die samen acties willen organiseren om mensen te mobiliseren rond de problematieken van het recht op voedsel, de toegang tot voedsel en voedselonzekerheid.

 

 

Meer weten

 

 

Soli-Food

Het Soli-Food platform stelt organisaties in de voedselhulpsector in staat om de levering van een verscheidenheid aan kwaliteitsproducten te vergemakkelijken. Tegen voorkeursprijzen koopt het platform voedingsmiddelen aan bij bedrijven en biedt ze vervolgens aan partnerorganisaties aan.

In 2010 voerde het Voedselhulpoverleg een studie uit over de sociale kruidenierswinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Het jaar daarop richtte ze de werkgroep REPIS (Réseau des épiceries sociales pour approfondir les résultats de la recherche) op. Een van de grootste problemen waar de mensen die op het terrein werkten tegenaan liepen, was de bevoorrading, gezien het verliesgevende economische model van dit soort voedselhulp. Om dit probleem te overwinnen, hebben de leden van het netwerk gewerkt aan de oprichting van een solidair aankoopplatform.

In december 2015 werd Soli-Food een volwaardige VZW binnen het Belgische Rode Kruis. Soli-Food stelt organisaties in de voedselhulpsector in staat om de levering van een verscheidenheid aan kwaliteitsproducten te vergemakkelijken. Met voorkeursprijzen koopt het platform voedingsmiddelen aan bij bedrijven en biedt ze vervolgens aan partnerorganisaties aan.

Meer weten

 

Werkgroepen

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van CAA-werkgroepen. Deze groepen zullen waarschijnlijk veranderen als er nieuwe onderwerpen opduiken.

 

Lokale raadplegingen

Lokale raadplegingen zijn discussiefora die belanghebbenden in een bepaald gebied samenbrengen om de kwestie van voedselhulp en toegang tot kwaliteitsvoedsel voor iedereen te bespreken.

 

Het doel van dit overleg is om de synergie tussen lokale spelers te versterken en zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van verschillende groepen, met name de meest kwetsbaren. Ze worden voornamelijk gezamenlijk geleid door de Voedselhulporganisatie en een lokale partner zoals de sociale coördinatie of sociale steunpunten.

Prestaties

 • Collectieve diagnose van behoeften
 • Opstellen van lijsten van lokale voedselhulporganisaties
 • Opzetten van snelle communicatiemiddelen om voedseloverschotten te delen
 • Organisatie van bewustmakings- en/of pleitbezorgingsevenementen
 • Ontwikkeling van concrete projecten
REPIS: Netwerk van sociale kruideniers in Wallonië en Brussel

 

Het REPIS-netwerk verenigt sociale kruidenierswinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Het doel van het netwerk is om sociale kruidenierswinkels te ondersteunen en hen instrumenten aan te reiken om hun praktijken te verbeteren en hun werk te vergemakkelijken.

 

Prestaties

 • Oprichting van Soli-Food, een solidair inkoopplatform om de voedselhulpsector te voorzien van kwaliteit en variëteit.
 • Opstellen en bijwerken van de gids “Opzetten van een sociale kruidenierswinkel: 10 sleutels tot een succesvol project”.
 • Organisatie van de “REPIS Tour”, dagenlange bezoeken ter plaatse aan verschillende sociale kruidenierswinkels.

Meer weten

Gezondheid bevorderen

De Werkgroep Gezondheidsbevordering brengt centra voor sociale dienstverlening en organisaties uit de gezondheidssector samen. Het doel van dit netwerk is om na te denken over mogelijke initiatieven voor gezondheidsbevordering voor mensen die gebruik maken van voedselhulpdiensten en voor kansarme groepen meer in het algemeen.

Prestaties

 • Lokale ontmoetingen opzetten tussen medische centra en lokale voedselhulporganisaties
 • Organiseren van trainingen over gezondheidsgerelateerde onderwerpen: geestelijke gezondheid en onzekerheid, diabetes en voeding, gezondheidsnormen en obesitas, AFSCA, etc.
 • Deelname aan ondersteuningscomités voor organisaties in de gezondheidsbevorderende sector
Platformen voor logistiek

De werkgroep logistieke platforms wordt momenteel opgericht.