Jaarverslag 2021

De FdSS* brengen de verschillende maatschappelijke diensten uit Wallonië en Brussel samen en treden op als hun vertegenwoordiger.
Om de maatschappelijke actoren die actief zijn op het terrein te ondersteunen, ontwikkelt de federatie projecten, organiseert ze opleidingen en bouwt ze expertise op, in het bijzonder met betrekking tot het recht op voeding, water en energie. Verder voedt ze via haar actieonderzoek projecten de reflectie over het maatschappelijk werk en het sociale beleid.
Op basis van de analyses die daaruit voortvloeien en in samenwerking met de maatschappelijk werkers worden er interpellaties voorbereid en aanbevelingen gedaan aan overheidsinstanties, administratieve diensten en verenigingen.

 

* De FdSS (Federatie van de Maatschappelijke Diensten) verenigt twee aparte maar zuster VZW’s: de VZW Federatie van de Maatschappelijke Diensten en de VZW Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten / ASBL Fédération des Services Sociaux Bicommunautaires. De twee federaties zijn afzonderlijke VZW’s die elk hun eigen leden hebben. Wel brengen ze hun middelen samen en streven ze dezelfde doelstellingen na, waarbij ze erop letten dat ze de specifieke belangen van hun leden verdedigen.