Wijkateliers (BRI-Co – instrument)

Photo de la vitrine d'un local utilisé durant l'atelier de quartier Marbotin

Wat is een wijkatelier waarin gewerkt wordt met het BRI-Co-instrument?

Het gaat om een instrument waarmee op het niveau van microwijken kan worden gewerkt. Gedurende drie dagen wordt er een ruimte gecreëerd waar bewoners welkom zijn, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en waar naar hen wordt geluisterd. Om een gastvrije sfeer te creëren wordt er in de loop van de dag koffie, thee en een maaltijd geserveerd.

Het belangrijkste doel van deze ateliers bestaat erin om samen te werken aan de relaties tussen de bewoners en hun wijk (buren, burgergroepen, verenigingen, lokale instellingen, …).

In het licht van de huidige gezondheidscrisis is het ook belangrijk om na te gaan welke factoren de toegang tot de zorg voor een deel van de bevolking bemoeilijken en om hier oplossingen voor te zoeken. Onlangs hebben we besloten om de gespreksonderwerpen uit te breiden en stellen we ons ten dienste van de lokale verenigingen. Het doel is om te praten over de dingen die er echt toe doen in de wijk of om een proces te faciliteren.

Hoe gebeurt dit?

Voor de organisatie van elk wijkatelier wordt er een Beschouwend Comité opgericht. Dit bestaat uit de lokale verenigingen en de actoren die op het terrein aanwezig zijn. Onder impuls van dit Comité wordt er een verkennende wandeling georganiseerd om de wijk te bezoeken en te leren kennen, en om de bewoners te ontmoeten. Vervolgens vindt het eigenlijke wijkatelier plaats. Gedurende tweeënhalve dag worden de inzichten en opmerkingen van de buurtbewoners verzameld. In de namiddag van de derde dag wordt op basis daarvan in gesprek gegaan met de verenigingen van het Beschouwende Comité en de bewoners. Daarna wordt dit Beschouwende Comité, samen met bewoners die zich kandidaat stellen, omgevormd tot een Herstelcomité. Dit laatste organiseert en begeleidt de gevraagde herstellingen.

Wijkateliers hulpmiddelen

 

Jouw rol als dit project je interesseert ?

Als vereniging kan je deel uitmaken van het Beschouwend Comité en van het Herstelcomité. Als burger kan je jouw ervaringen delen of meewerken in het lokale Herstelcomité

Concreet op het terrein ?

In Koekelberg vond het atelier van 17 tot 19 november 2021 plaats. Daar zit Dalila van de vzw “Les Amis d’Accompagner” het Herstelcomité voor, dat rondetafelgesprekken in het Frans voorbereid om de bewoners meer uitleg te geven over de gemeenschapsactie.

Van 1 tot 3 december 2021 vond de BRI-Co van Marbotin in Schaarbeek plaats. Hier leidt Carole van de Huurdersbond de initiatieven van het Herstelcomité. Tijdens de gesprekken voerde het thema ‘jeugd’ de boventoon en het ziet er naar uit dat er voor hen een lokaal van de Schaarbeekse Haard ter beschikking zal worden gesteld.

Midden januari nam Delphine, die bij onze ontvangende partner van het Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est (CSSBSE) werkt, in de Graystraat in Elsene de leiding in het Herstelcomité. Binnenkort zou er op het terrein een “Energie-evenement” moeten plaatsvinden om de bewoners te informeren over energiekwesties.

Na het atelier van 24 tot 27 januari in de Anneessens-wijk heeft Mathieu van het OCMW van Brussel de touwtjes van het Herstelcomité daar in handen genomen. Verschillende duo’s die worden gevormd door bewoners en leden van verenigingen, gaan samenwerken rond meerdere specifieke thema’s: vergroening, solidariteit met ouderen, rattenbestrijding en de organisatie van een bezoek aan de verenigingen die met jongeren werken om een betere onderlinge afstemming tot stand te brengen.

Na het wijkatelier dat in februari plaatsvond in de Marollen, gaan verschillende plaatselijke verenigingen nadenken over de netheid en het delen van informatie in de wijk. Het Herstelcomité heeft ook reparaties geïdentificeerd die betaalbaar, haalbaar en gemakkelijker uit te voeren zijn. In dit kader zouden er banken moeten worden geplaatst

Bij het Colignonplein in Schaarbeek heeft het wijkatelier een dialoog tot stand gebracht over het tijdelijke gebruik van het Scarabaeus-theater. Sindsdien hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden.

In de wijk Volta in Elsene gaat het Herstelcomité straatmeubilair maken dat op verschillende voetpaden zal worden geïnstalleerd: Donsstraat, Voltastraat, Astridplein,… Verder zullen er ook nog productieworkshops worden georganiseerd.

In dit kader werden er tafels gemaakt die op het Sint-Denijsplein in Vorst werden geplaatst. Ze werden gemaakt in samenwerking met een bewoner, en die wist ons te vertellen dat ze al gretig worden gebruikt door voorbijgangers. Het tweede project dat wordt besproken, voor de jongeren van de wijk, gaat over de bouw van een basketbalring.

Eind april stopten we op het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Daar besliste het Herstelcomité, via de vereniging FIJ, om videocapsules te maken om het werk van de openbare werkers die actief zijn in de wijk: de wijkagenten, de straatvegers,… op te waarderen.

En de toekomst ?

Het BRI-Co-instrument wordt voortdurend verbeterd en verfijnd op basis van de ervaringen en de feedback die we krijgen van op het terrein. We nodigen jullie graag uit om mee te komen denken over het instrument en er samen met ons verder aan te werken. Neem dus gerust contact op met ons team en dan bekijken we graag hoe we aan jullie behoeften tegemoet kunnen komen en hoe we jullie kunnen ondersteunen bij jullie eigen gemeenschapsacties.

De agenda ?
  • 20/12: Slotevenement van de jaar

 

Nieuws

Publications