Gemeenschapsactie op wijkniveau. Het BRI-Co-project

Het Bureau de recherche et d’investigation sur les communs – of ‘BRI-Co’ – is een sociaal interventieprogramma dat tussen november 2021 en december 2022 in verschillende Brusselse wijken werd uitgevoerd (en vervolgens in 2023 werd verlengd). Het is gebaseerd op drie specifieke doelstellingen: de bewoners zeggenschap geven over hun behoeften en prioriteiten, de actiemogelijkheden en potentiële hefbomen op lokaal niveau beter bekend maken en het territoriale netwerk tussen lokale actoren (publieke en private) en met de bewoners versterken. Op basis van het documentatie- en observatiewerk van het team van onderzoekers dat bij het project betrokken was, wil dit boekje analyseren wat een dergelijk mechanisme, dat voor korte tijd (meestal drie dagen) verankerd is in een microgebied, kan opleveren, zowel in de enge zin van het opzetten van concrete acties, als in de bredere zin van het geven van een stem aan burgers en collectieve actie aan mensen met een achtergrond die ver afstaat van de politieke wereld.

 

Vleminckx Justine, Cherifi Toufik en Angé Chloë (2023). « Gemeenschapsactie op wijkniveau. Het BRI-Co-project »Tijdschrift van het actieonderzoek, n°15, Brussel : FdSS.

Meer informatie over het FdSS-actieonderzoeksproject

Tijdschrift van het actieonderzoek

 

Informatie en contact : justine.vleminckx@fdss.be