Wat ons overkomt?

22/09/2022

symposium 22 & 23 september

« WAT ONS OVERKOMT» – CrisISSEN eN VRAGEN

Momenten om te leven om voor te bereiden in plaats van te herstellen


🗓️ Donderdag 22 et vrijdag 23 september 2022

📍Halles de Schaerbeek (en in de buurt) 

 

Twee dagen van debat en mobilisatie van eerstelijnswerkers op sociaal en cultureel gebied

 

Het programma:

Vrijheden

Vierweganalyse – plenair:
◗ Olivier Hamant is bioloog. Hij werkt in Lyon (INRAE) aan de relatie tussen mens en natuur door biologie en sociale wetenschappen te combineren. Hij is met name geïnteresseerd in de complexiteit, veerkracht en kwetsbaarheid van biologische systemen.
◗ Anne-Emmanuelle Bourgaux, hoogleraar rechten en constitutionaliste aan UMons, houdt zich met name bezig met vraagstukken op het gebied van democratie en burgerparticipatie.
◗ Filosofe en psychoanalytica Hélène L’Heuillet bestudeert de kwestie van het samenleven rond burenrelaties in het bijzonder en is ook geïnteresseerd in onze verhouding tot tijd.
◗ Thierry Ribault, econoom en onderzoeker, heeft bijzondere belangstelling voor het thema van de werkgelegenheid in de dienstensector.
Hij bestudeert ook het gebruik van het begrip “veerkracht” in hedendaagse discoursen.

In dialoog gaan en plaats in het veld met:
◗ Gwen Breës (CBA) is een actieve activiste in het culturele milieu en de onafhankelijke media. Ze is geïnteresseerd in de problematiek van het leven in de stad en maakt daarbij gebruik van een veelheid aan media (documentaire, workshops, geluidscreaties…).
◗ Marc Chambeau (HELHA) is van huis uit maatschappelijk werker, activist op het gebied van het verenigingsleven, leraar aan een middelbare school en voormalig voorzitter van de Fédération des Maisons de Jeunes.
◗ Frédérique Van Leuven is psychiater in een centrum en in een mobiel team.
◗ Na een opleiding in de literatuur, Guillaume Lohest is animator en journalist geweest. Hij is nu directeur van Equipes Populaires, een permanente onderwijsbeweging in volksbuurten.
◗ Sarah de Liamchine is co-directrice van Présence et Action Culturelles en voorzitter van Solidaris Wallonie.
◗ Estelle Ceulemans is algemeen secretaris van het ABVV – Brussel.

 

Ongelijkheden

Vierweganalyse – plenair:
◗ Fatima Ouassak, politicologe, activiste en medeoprichtster van het Front de Mères, is een feministe die zich inzet voor kwesties rond gender, ouderschap en ecologie in de volkswijken rond Parijs.
◗ Socioloog en professor aan de ULB, Andrea Rea is gespecialiseerd in migratie, integratie en ongelijkheid.
◗ Socioloog en docent aan de ULB, Daniel Zamora is een specialist in sociale rechtvaardigheidstheorieën. Hij heeft ook gewerkt aan de kwestie van het universele basisinkomen.
◗ Thomas Coutrot is econoom en gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. Hij is ook een antiglobaliseringsactivist en lid van de “Economistes atterrés”.

In dialoog gaan en plaats in het veld met:
◗ Martin Willems (CSC) is landelijk manager van United Freelancers.
◗ Maatschappelijk werker in een medisch tehuis, Stefania Marsella (Fédération des Maisons Médicales) is ook verantwoordelijk voor projecten en opleidingen bij de Fédération des Maisons Médicales.
◗ Daniel Richard (ABVV) is regionaal secretaris van het ABVV-Verviers/Duitstalige Gemeenschap.
◗ Felipe Van Keirsbilck is secretaris-generaal van de PULS (ACV).
◗ François Perl, is, na lange tijd bestuurder te zijn geweest bij het RIZIV, Strategisch Adviseur bij Solidaris.
◗ De Zorg in Actie
◗ L’association de Défense des Allocataires Sociaux (AdAS)

 

Kantelen

Vierweganalyse – plenair
◗ Filosoof, specialist in culturele vraagstukken en levenslang leren, Luc Carton heeft ook vraagtekens gezet bij de evolutie van onze sociale en economische
en economische wereld.
◗ Mathilde Szuba is milieusocioloog en docent politieke wetenschappen en houdt zich bezig met de grenzen van onze natuurlijke hulpbronnen en onze koolstofvoetafdruk.
◗ Francine Mestrum is onderzoeker en activiste op het gebied van armoede en sociale rechtvaardigheid. Zij heeft het concept van de “sociale commons” bedacht.
◗ Sébastien Brunet heeft een achtergrond in rechten en politieke wetenschappen, is directeur van Iweps (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) en houdt zich onder meer bezig met vraagstukken op het gebied van participatieve democratie en crisisbeheer en crisismanagement.

In dialoog gaan en plaats in het veld met:
◗ Félicien Bogaerts is milieuactivist, presentator van de zender “Le Biais vert” en co-auteur van de recente serie “Diamant Palace”, hij presenteert ook het programma Plan Cult op La Trois.
◗ Marie-Hélène Lefèvre is de mobilisatieverantwoordelijke van FIAN in Brussel en Wallonië.
◗ Pierre Lacroix is landschapsarchitect, milieuactivist en natuuranimator.
◗ Axelle Magazine, een Belgisch feministisch medium, uitgegeven door Vie Féminine.

>> Volledig programma

 

Wat ons overkomt?, is dat de vrijheden zoals wij die kennen in toenemende mate worden en zullen worden aangetast door de veranderingen, chaos en situaties die wij meemaken en zullen meemaken.

Wat ons overkomt?, is dat de sociale ongelijkheden, die door de pandemie zijn versterkt en die sindsdien nieuwe categorieën van de bevolking hebben getroffen, ons laten zien dat armoede geen marginaliteit is en ook nooit is geweest.

Wat ons overkomt?, is dat de onvermijdelijke en noodzakelijke verschuivingen die ons in staat zullen stellen chaos het hoofd te bieden, crises te weerstaan en ons een gemeenschappelijke toekomst voor te stellen, niet zijn uitgedacht of voorbereid, en dat dit gebrek aan voorbereiding in de eerste plaats een bron van sociale en politieke onzekerheid is.

 

>> Affiche downloaden

 

50€ voor de 2 dagen (inclusief lunch) / Gratis voor studenten en werkzoekenden
De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen, in geval van moeilijkheden, aarzel niet om contact op te nemen met het team.

 

Op initiatief van de CESEP, Fédération des Maisons Médicales (FMM), Fédératie van de Maatschappelijke Diensten (FDSS),  Le Forum – Bruxelles contre les Inégalités en Lire & Ecrire Bruxelles

Neem contact op met: Stéphane Vanden Eede –  stephane.vandeneede@fdss.be –  0472/75.28.00