Prostitutie en toegang tot rechten : Welke rol voor veldwerk∙st∙ers en hun instelligen?

10/05/2022

Werkdag

10 mei 2022 – 9u-16u30 –  La Tricoterie

158, Théodore Verhaegen, 1060 Bruxelles

Inschrijving

Prostitutie/sekswerk blijft nog sterk gestigmatiseerd en nauw benaderd. Degenen die het uitoefenen worden geconfronteerd met meerdere vormen van geweld, op psychologisch en fysiek vlak, maar ook op institutioneel en economisch vlak. Toegang tot hulp, zorg en diensten is ingewikkeld; de ontvangst en de aangeboden steun kunnen ongeschikt zijn.

De actoren van de sector nodigen veldewerk·st·ers en hun instellingen, alsook beleidsmakers uit voor een werkdag. De bedoeling is om een diversiteit van sectoren samen te brengen – politie en juridische diensten, politici, ocmw’s, fysieke en mentale zorg, jeugdsector, etc. – om de toegang tot rechten van sekswerk·st·ers te verbeteren.

Deze dag sluit drie jaar actieonderzoek af uitgevoerd door de Fédération des Services Sociaux (FdSS) en de vzw’s Alias, Espaces P…, Entre 2 Wallonie, Icar en UTSOPI.

De bedoeling is om de belangrijkste resultaten van dit onderzoek te bespreken; de actoren van de (brede) sociale en gezondheidszorg sector te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen rond de complexiteit van prostitutie/sekswerk en de noden van degenen die het uitoefenen; samen werken aan actiepunten om de mechanismen van stigmatisering, geweld en non-take-up van rechten aan te pakken.

 

 

 

 

 

Programma

9u – 9u30 Onthaal
9u30 – 9u45 “Waarom een onderzoek rond rechten van sekswerk∙st∙ers ?” – Céline Nieuwenhuys (FdSS)
9u45 – 10u45 « Prostitutie, sociaal werk, toegang tot rechten » – presentatie van onderzoek resultaten en discussie – Lotte Damhuis en Charlotte Maisin (FdSS)
10u45 – 11u Pauze
11u – 11u30 « Prostitutie decriminaliseren : het verhaal van een gemeenschapsmobilisatie» – Presentatie van de hervorming van het seksueel strafrecht – Daan Bauwens et Laïs Djone (UTSOPI)
11u30 – 11u40 Presentatie van een artistiek middel voor sensibilisering – Kathleen de Meeûs (KatDems)
11u45 – 12u45 Thematische workshops* (eerste deel) – Inschrijving verplicht
12u45 – 13u45 Lunch
13u45 – 15u15 Thematische workshops* (tweede deel) – Inschrijving verplicht
15u15 – 15u45 Pauze
15u50 – 16u30 Samenvoeging en conclusie

 

*Thema’s van de workshops :

Workshop 1: Algemene/gespecialiseerde/preventieve gezondheid – toegang tot zorg en medische diensten.

Workshop 2: Mentale gezondheid/emotionele, familie en sociale relaties/Parenting – toegang tot geestelijke gezondheid en psychologische zorgstructuren

Workshop 3: Inkomen/ziekenfondsen/administratieve status/financiële bijstand – toegang tot administratieve diensten

Workshop 4: huisvesting en noodopvang

Workshop 5: Bescherming/veiligheid/preventie van geweld

Inhoud en doelstellingen van de workshops

Deel één – wat zijn de knooppunten van de toegang tot diensten en rechten?

Vanuit hun professionele ervaring worden deelnem∙st∙ers uitgenodigd om de specifieke belemmeringen die sekswerk∙st∙ers tegenkomen op gebied van fysieke en mentale gezondheid, inkomen, huisvesting, en veiligheid te bespreken. Welke knelpunten vormt prostitutie op vlak van sociaal werk en toegang tot rechten? Wat zijn de uitdagingen van opvang en ondersteuning? Hoe vertaalt het fenomeen van non-take-up zich voor dit publiek? Waar en hoe concretiseert de stigmatisering zich en welke vormen van geweld komen ze tegen?

Deel twee – welke concrete pistes kunnen er in onze praktijk worden ontwikkeld?

Op basis van de discussies van de ochtend zullen de deelnem∙st∙ers zich concentreren op actiemiddelen om de besproken knooppunten aan te pakken. Hoe kan ik een aangepast aanbod voorstellen? Welke visie voor een inclusieve frontline op sociaal en gezondheidsgebied? Wat zijn de tools en good practices om stigmatiserings-mechanismen en situaties van geweld en armoede te identificeren? Hoe beter samen werken? Wat zijn de noden aan bewustwording, informatie, training, lobbying?

Praktische details :

Waar ? « La Tricoterie » – 158, Théodore Verhaegen, 1060 Bruxelles

Hoeveel ? Gratis evenement – participatie gewenst voor de hele dag

Hoe ? Verplichte en beperkte inschrijvingen via deze vorm vóór 25 April.

Nog vragen ?

lotte.damhuis@fdss.be – 02/526.55.11

charlotte.maisin@fdss.be – 02/526.55.13

Download het programma