BIJDRAGEN VAN ANDREA REA EN MARIUS GILBERT: COVID-19, VACCINATIE EN ONGELIJKHEDEN OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID

30/11/2021

Op 21 oktober 2021 organiseerde de Federatie van Maatschappelijke Diensten voor de maatschappelijk werkers in de eerste lijn een infosessie met Q&A-ronde over de coronapandemie, vaccinatie en ongelijkheden op het gebied van gezondheid.

In het algemeen is COVID-19 – met alle vragen die dit virus oproept – een belangrijk deel van ons leven geworden. Ook de maatschappelijk werkers worden door en rond het thema gemobiliseerd, omdat ze een heleboel vragen gesteld krijgen of omdat ze betrokken zijn bij projecten rond het coronavirus.

Deze informatie- en uitwisselingssessie had twee doelen :

  • Met Andrea Rea: opnieuw betekenis geven aan de actie op het terrein, want COVID-19 brengt helaas ongelijkheden met zich mee op het gebied van gezondheid. Kwetsbare bevolkingsgroepen zijn meer blootgesteld, meer getroffen en minder goed beschermd. Een denkproces opstarten over de opdrachten van het maatschappelijk werk en ze situeren in de context van de pandemie.
  • Met Marius Gilbert: een antwoord geven op alle vragen die de maatschappelijk werkers hebben of die hen worden gesteld. Objectieve informatie verstrekken, rekening houdend met de onzekerheid, zodat iedereen beter zijn weg vindt in de overvloed aan informatie en/of onwaarheden die de ronde doen.

De inhoud van de sessie is hier terug te vinden :

Lezing van Andrea Rea

“Sociale praktijken op de proef gesteld door de coronapandemie. Uitdagingen voor het maatschappelijk werk ten aanzien van de collectieve risico’s.”

Q&A-ronde over COVID-19 en vaccinatie met Marius Gilbert 

Een derde vaccindosis ?

Waarom vaccineren ?

Verklarende factoren voor de snelle ontwikkeling van het vaccin

Collectieve immuniteit en sterftecijfer ?

Vaccinatie en natuurlijke immuniteit

Wanneer eindigt een pandemie ?