NL > Onze Acties > Werkgeversvertegenwoordiging

Werkgeversvertegenwoordiging

De diensten die lid zijn van de FdSS-FBMD zijn professionele verenigingen die betaald personeel tewerkstellen. Zij moeten dus hun verplichtingen als werkgever nakomen.


Om haar leden daarbij te helpen, treedt de FdSS-FBMD op als raadgever en als werkgeversvertegenwoordiger:

  • Ze verdedigt de belangen van haar leden bij de overheid.
  • Ze heeft, in naam van de sectoren die bij haar zijn aangesloten, zitting in verschillende raadgevende en intersectorale instanties.
  • Ze bewerkstelligt een regelmatige dialoog met de vakbonden. Binnen de verenigingssector liggen de belangen van de werknemers en van de organiserende machten trouwens vaak dicht bij elkaar.

 

De FdSS-FBMD is een actief lid van de Fédération des Associations Sociales et de Santé (FASS). Deze federatie verenigt de meerderheid van de zogenaamde ”ambulante” sectoren voor maatschappelijk en gezondheidswerk die elk afzonderlijk te klein zijn voor een vertegenwoordiging binnen de paritaire onderhandelingen en dus om hun stem te laten horen tijdens het sociaal overleg.


De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de FASS in 1998 officieel erkend als werkgeversorganisatie, samen met haar Vlaamse tegenhanger, het Verbond Sociale Ondernemingen (VSO).


Via de FASS kan de FdSS-FBMD haar stem laten horen en deelnemen aan de onderhandelingen, zowel op het niveau van de Paritaire Comités (330 en 332) als van de Sociale Fondsen (Maribel en Risicogroepen 330 en 332). Ze neemt eveneens deel aan de onderhandelingen voor de non-profitakkoorden in Brussel en in Wallonië.


Ter info

De FASS verenigt de sectoren van de medische huizen, de centra voor gezinsplanning, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor maatschappelijk werk en voor globale sociale actie, de centra voor algemeen welzijnswerk, de thuiszorgdiensten, de diensten voor hulp aan drugsverslaafden, de diensten voor justitieel welzijnswerk, de diensten voor teleonthaal, de diensten voor zelfmoordpreventie en de vertrouwenscentra voor kindermishandeling.